POLITYKA PLIKÓW COOKIES

W związku z wejściem w życie ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE), ustanowionej ustawą 34/2002, obowiązkowe jest uzyskanie wyraźnej zgody użytkownika wszystkich stron internetowych, które używają plików cookie przed ich przeglądaniem.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie i inne podobne technologie, takie jak lokalne obiekty współdzielone, pliki cookie flash lub piksele, to narzędzia używane przez serwery internetowe do przechowywania i pobierania informacji o odwiedzających, a także do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Korzystanie z tych urządzeń pozwala serwerowi internetowemu zapamiętać pewne dane dotyczące użytkownika, takie jak jego preferencje dotyczące przeglądania stron tego serwera, nazwa i hasło, produkty, które najbardziej go interesują itp.

Zgodnie z dyrektywą UE pliki cookie, które wymagają świadomej zgody użytkownika, to analityczne pliki cookie oraz reklamowe i afiliacyjne pliki cookie, z wyjątkiem tych o charakterze technicznym i niezbędnych do działania strony internetowej lub świadczenia usług wyraźnie wymaganych przez użytkownika.

TYPY PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA TEJ STRONIE W ZALEŻNOŚCI OD CELU

 

 • Techniczne i funkcjonalne pliki cookie: to te, które umożliwiają użytkownikowi przeglądanie strony internetowej, platformy lub aplikacji i korzystanie z różnych opcji lub usług, które w nich istnieją.
  Analityczne pliki cookie: to te, które pozwalają stronie za nie odpowiedzialnej monitorować i analizować zachowanie użytkowników stron internetowych, z którymi są powiązane. Informacje gromadzone za pośrednictwem tego typu plików cookie są wykorzystywane do pomiaru aktywności stron internetowych, aplikacji lub platform oraz do opracowywania profili przeglądania użytkowników tych witryn, aplikacji i platform w celu wprowadzenia ulepszeń w oparciu o analizę danych dotyczących korzystania przez użytkowników z usługi.
 • Reklamowe pliki cookie: to te, które umożliwiają zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, przestrzeniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, edytor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której żądana usługa jest świadczona w oparciu o kryteria takie jak edytowana treść lub częstotliwość wyświetlania reklam.
 • Behawioralne reklamowe pliki cookie: zbierają informacje o preferencjach i osobistych wyborach użytkownika (retargeting), aby umożliwić zarządzanie, w możliwie najbardziej efektywny sposób, przestrzeniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, wydawca umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczy żądaną usługę.
 • Społecznościowe pliki cookie: są one ustawiane przez platformy mediów społecznościowych w usługach, aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści znajomym i sieciom. Platformy mediów społecznościowych mają możliwość śledzenia aktywności online użytkownika poza Usługami. Może to mieć wpływ na treści i wiadomości wyświetlane w innych odwiedzanych usługach.
 • Powiązane pliki cookie: umożliwiają śledzenie wizyt z innych witryn internetowych, z którymi witryna zawiera umowę stowarzyszeniową (firmy stowarzyszone).
  Pliki cookie związane z bezpieczeństwem: przechowują zaszyfrowane informacje, aby zapobiec narażeniu przechowywanych w nich danych na złośliwe ataki stron trzecich.
 • Pliki cookie związane z bezpieczeństwem: przechowują zaszyfrowane informacje, aby zapobiec narażeniu przechowywanych w nich danych na złośliwe ataki stron trzecich.
Według własności
 • Własne pliki cookie: to te, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny zarządzanej przez samego redaktora i z której świadczona jest usługa żądana przez użytkownika.
 • Trzecie pliki cookie: są to pliki wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z komputera lub domeny, która nie jest zarządzana przez redaktora, ale przez inny podmiot, który przetwarza dane uzyskane za pośrednictwem plików cookie.
Zgodnie z okresem przechowywania
 • Sesyjne pliki cookie: są to pliki cookie przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej.
 • Sesyjne pliki cookie: są to pliki cookie przeznaczone do gromadzenia i przechowywania danych, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej.
 • Trwałe pliki cookie: są to pliki cookie, w których dane pozostają przechowywane w terminalu i mogą być dostępne i przetwarzane przez okres określony przez stronę odpowiedzialną za plik cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

MAIN PAPER, S.L., jako odpowiedzialny za przetwarzanie, informuje, że dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych (RODO) i L.O. 3/2018 w sprawie ochrony danych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD), w związku z czym przekazuje się następujące informacje dotyczące przetwarzania:

Cele przetwarzania: określone w sekcji dotyczącej plików cookie używanych na tej stronie internetowej.

Podstawa przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą.

Kryteria przechowywania danych: określone w sekcji dotyczącej plików cookie używanych na tej stronie internetowej.

Komunikacja danych: dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem plików cookie należących do stron trzecich lub na mocy zobowiązania prawnego.

Prawa zainteresowanej strony:

  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie
 • Prawo do dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia swoich danych oraz do ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Prawo do dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia swoich danych oraz do ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (www.aepd.es), jeśli uważasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (www.aepd.es), jeśli uważasz, że przetwarzanie nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe w celu skorzystania z przysługujących praw:

C/ LA MARGA, – 45224 SESEÑA (Toledo). E-mail: rgpd@mainpaper.com

KODEKSY KONTROLOWANE PRZEZ WYDAWCĘ

Techniczne i funkcjonalne
Właściwość Cookie Cel Term
doubleclick.net RUL Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny za 11 dni
google.com __Secure-1PAPISID Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny za 2 lata
google.com __Secure-1PSID Cookie wymagany do korzystania z opcji i usług witryny za 2 lata
google.com __Secure-1PSIDCC Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny za 2 lata
google.com __Secure-1PAPISID Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny za 2 lata
google.com __Secure-3PSIDCC Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny za 1 rok
google.com AEC Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny za 5 miesięcy
google.com CONSENT Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny od 16 lat
google.com OGP Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny za 5 miesięcy
google.com OGPC Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny w ciągu 1 miesiąca
google.com SEARCH_SAMESITE SameSite uniemożliwia przeglądarce wysyłanie tego pliku cookie wraz z żądaniami cross-site. Głównym celem jest ograniczenie ryzyka wycieku informacji z różnych źródeł. Zapewnia również pewną ochronę przed atakami typu cross-site request forgery za 4 miesiące
mainpaper.com _gat_gtag_UA_10944 1514_1 Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny Session
mainpaper.com _gat_gtag_UA_65130 690_1 Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny Session
mainpaper.com moove_gdpr_popup Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny W ciągu 1 roku
mainpaper.com wp-wpml_current_language Cookie wymagane do korzystania z opcji i usług witryny session
Analytics
Właściwość Cookie Cel Term
google.com __Secure-3PAPISID Te pliki cookie są używane do dostarczania reklam bardziej dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań za 2 lata
google.com __Secure-3PSID Te pliki cookie są używane do dostarczania reklam bardziej dopasowanych do użytkownika i jego zainteresowań za 2 lata
mainpaper.com _ga ID używany do identyfikacji użytkowników za 2 lata
mainpaper.com _gid ID używany do identyfikacji użytkowników przez 24 godziny od ostatniej aktywności w ciągu 20 godzin
Reklama
Właściwość Cookie Cel Term
doubleclick.net DSID Ten plik cookie jest używany do kierowania, analizy i optymalizacji kampanii reklamowych w DoubleClick / Google Marketing Suite. w ciągu 13 dni
doubleclick.net IDE Ten plik cookie jest używany do kierowania, analizy i optymalizacji kampanii reklamowych w DoubleClick / Google Marketing Suite. w ciągu 14 dni
facebook.com datr Używany do zapobiegania tworzeniu fałszywych kont/spamu. Plik cookie DATR jest powiązany z przeglądarką, a nie z poszczególnymi osobami.
facebook.com oo Ad opt-out cookie za 5 lat
facebook.com sb Uwierzytelnianie przeglądarki Facebook, uwierzytelnianie, marketing i inne pliki cookie funkcji Facebooka za 1 rok
google.com 1P_JAR Te pliki cookie są ustawiane przez osadzone filmy youtube. Rejestrują one anonimowe dane statystyczne dotyczące na przykład liczby odtworzeń wideo i ustawień używanych do odtwarzania. za 1 miesiąc
google.com APISID Pobierz określone narzędzia Google i zapisz określone preferencje, na przykład liczbę wyników wyszukiwania na stronę lub aktywację filtra SafeSearch. Dostosowanie reklam wyświetlanych w wyszukiwarce Google za 2 lata
google.com HSID Pobieranie niektórych narzędzi Google i zapisywanie określonych preferencji, na przykład liczby wyników wyszukiwania na stronę lub aktywacji filtra SafeSearch. Dostosowanie reklam wyświetlanych w wyszukiwarce Google za 2 lata
google.com NID Te pliki cookie są używane do zbierania statystyk witryny i śledzenia współczynników konwersji oraz personalizacji reklam Google za 7 miesięcy
google.com SAPISID Pobieranie niektórych narzędzi Google i zapisywanie określonych preferencji, na przykład liczby wyników wyszukiwania na stronę lub aktywacji filtra SafeSearch. Dostosowanie reklam wyświetlanych w wyszukiwarce Google za 2 lata
google.com SID Pobieranie niektórych narzędzi Google i zapisywanie określonych preferencji, na przykład liczby wyników wyszukiwania na stronę lub aktywacji filtra SafeSearch. Dostosowanie reklam wyświetlanych w wyszukiwarce Google za 2 lata
google.com SIDCC Pobieranie niektórych narzędzi Google i zapisywanie określonych preferencji, na przykład liczby wyników wyszukiwania na stronę lub aktywacji filtra SafeSearch. Dostosowanie reklam wyświetlanych w wyszukiwarce Google za 1 rok
google.com SSID Pobieranie niektórych narzędzi Google i zapisywanie określonych preferencji, na przykład liczby wyników wyszukiwania na stronę lub aktywacji filtra SafeSearch. Dostosowanie reklam wyświetlanych w wyszukiwarce Google za 2 lata
mainpaper.com _fbp Używana przez Facebook do oferowania szeregu produktów, takich jak reklamy, oferty w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców w ciągu 3 miesięcy

 

KOOKIE ZEWNĘTRZNE NIEKONTROLOWANE PRZEZ PUBLIKATORA

Techniczne i funkcjonalne

Usługi stron trzecich są poza kontrolą wydawcy. Dostawcy mogą w dowolnym momencie zmodyfikować swoje warunki świadczenia usług, cel i wykorzystanie plików cookie itp.

Zewnętrzni dostawcy tej witryny:

Edytor Polityka prywatności
DoubleClick/Google Marketing DoubleClick/Google Marketing
Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/
Google Analytics https://privacy.google.com/take-control.html
Google https://privacy.google.com/take-control.html
Google https://safety.google/privacy/privacy-controls/

SPOSÓB ZARZĄDZANIA PLIKAMI COOKIE Z PRZEGLĄDARKI

Usuń pliki cookie z urządzenia.

Pliki cookie, które już znajdują się na urządzeniu, można usunąć, czyszcząc historię przeglądarki, która usuwa pliki cookie ze wszystkich odwiedzanych witryn.

Może to jednak spowodować utratę niektórych zapisanych informacji (np. danych logowania lub preferencji).
dane logowania lub preferencje witryny).

Zarządzanie plikami cookie specyficznymi dla witryny.

Aby mieć bardziej precyzyjną kontrolę nad plikami cookie specyficznymi dla witryny, użytkownicy mogą dostosować ustawienia prywatności i plików cookie w swojej przeglądarce.

Blokowanie plików cookie.

Chociaż większość nowoczesnych przeglądarek można skonfigurować tak, aby uniemożliwić ustawianie plików cookie na urządzeniu użytkownika, może to wymagać ręcznego dostosowania niektórych preferencji za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę lub stronę. Ponadto niektóre usługi i funkcje mogą nie działać prawidłowo.

JAK USUNĄĆ PLIKI COOKIE Z NAJCZĘSTSZYCH PRZEGLĄDAREK

Chrome:.

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.

Internet Explorer. Wersja 11:

https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox. Wersja 65.0.1: Firefox.

https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies