WARUNKI SPRZEDAŻY

1. INFORMACJE OGÓLNE.

Właścicielem domeny internetowej mainpaper.com (zwanej dalej mainpaper.com) jest firma Madrid Papel Import S.L. (zwana dalej Madrid Papel Import S.L.), zarejestrowana w rejestrze handlowym REGISTRO_MERCANTIL. ), zarejestrowana w rejestrze handlowym REGISTRO_MERCANTIL, a jej dane kontaktowe są następujące: e-mail: info@mainpaper.com Adres: Calle León, 15 28947 Fuenlabrada Telefon: 918936681 Niniejszy dokument (jak również inne wymienione w niniejszym dokumencie) reguluje warunki korzystania z tej strony internetowej (mainpaper.com) oraz zakupu lub nabycia produktów i / lub usług na tej samej stronie (zwanych dalej Warunkami). Dla celów niniejszych Warunków przyjmuje się, że działalność prowadzona przez Main Paper S.L. za pośrednictwem strony mainpaper.com obejmuje: WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ STRONĘ.

Oprócz zapoznania się z niniejszymi Warunkami, przed uzyskaniem dostępu, przeglądaniem i/lub korzystaniem z tej strony internetowej, Użytkownik musi zapoznać się z Informacją prawną i Ogólnymi warunkami użytkowania, w tym z polityką dotyczącą plików cookie oraz polityką prywatności i ochrony danych Main Paper SL. Korzystając z tej witryny internetowej lub dokonując i / lub żądając zakupu produktu i / lub usługi za jej pośrednictwem, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i wszystkich powyższych, więc jeśli nie zgadzasz się z tym wszystkim, nie powinieneś korzystać z tej witryny. Informujemy również, że niniejsze Warunki mogą ulec zmianie. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z nimi za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp, przegląda i/lub korzysta z mainpaper.com, ponieważ te obowiązujące w momencie żądania zakupu produktów i/lub usług będą miały zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań, które Użytkownik może mieć w związku z Warunkami, może on skontaktować się z właścicielem za pomocą danych kontaktowych podanych powyżej lub, w stosownych przypadkach, za pomocą formularza kontaktowego.

2 UŻYTKOWNIK

Dostęp, przeglądanie i korzystanie z mainpaper.com nadaje status użytkownika (zwanego dalej, bez rozróżnienia, indywidualnie jako Użytkownik lub wspólnie jako Użytkownicy), przy czym Użytkownik akceptuje, od momentu rozpoczęcia przeglądania mainpaper.com, wszystkie Warunki ustanowione w niniejszym dokumencie, jak również wszelkie późniejsze modyfikacje, bez uszczerbku dla stosowania odpowiednich przepisów prawnych, które muszą być przestrzegane w każdym przypadku. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z mainpaper.com. Odpowiedzialność ta obejmuje

Korzystanie z tej strony wyłącznie w celu dokonywania zapytań i legalnych zakupów lub nabyć.

Nie dokonywanie żadnych fałszywych lub oszukańczych zakupów. Jeśli można racjonalnie uznać, że taki zakup został dokonany, może on zostać anulowany, a odpowiednie władze zostaną o tym poinformowane.

Podanie prawdziwych i zgodnych z prawem danych kontaktowych, np. adresu e-mail, adresu pocztowego i/lub innych danych (patrz Nota prawna i Ogólne warunki użytkowania).

Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat i posiada zdolność prawną do zawierania umów za pośrednictwem tej witryny. mainpaper.com jest skierowana przede wszystkim do użytkowników zamieszkałych w Hiszpanii. Main Paper S.L. nie oświadcza, że strona mainpaper.com jest zgodna z prawem innych krajów, w całości lub w części. Main Paper S.L. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, która może wynikać z takiego dostępu, ani nie zapewnia przesyłek lub świadczenia usług poza Hiszpanią. Użytkownik może, według własnego uznania, zawrzeć z Main Paper S.L. umowę sprzedaży produktów i/lub usług w dowolnym języku, w którym niniejsze Warunki są dostępne na tej stronie internetowej.

3 PROCES ZAKUPU LUB NABYCIA

Należycie zarejestrowani użytkownicy mogą dokonywać zakupów na stronie mainpaper.com za pomocą ustalonych środków i formularzy. Powinni postępować zgodnie z procedurą zakupu i/lub nabycia online mainpaper.com, podczas której różne produkty i/lub usługi mogą być wybierane i dodawane do koszyka, koszyka lub ostatecznej przestrzeni zakupowej, a na koniec kliknąć “FINALIZUJ ZAMÓWIENIE”. Podobnie, użytkownik musi wypełnić i/lub sprawdzić informacje wymagane na każdym etapie, chociaż podczas procesu zakupu, przed dokonaniem płatności, szczegóły zakupu mogą zostać zmodyfikowane. Następnie użytkownik otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą, że Main Paper S.L. otrzymała zamówienie lub prośbę o zakup i / lub świadczenie usług, tj. potwierdzenie zamówienia. W stosownych przypadkach użytkownik zostanie również poinformowany pocztą elektroniczną o wysłaniu zamówienia. W stosownych przypadkach informacje te mogą być również udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem jego osobistej przestrzeni połączeń w Witrynie.

Po zakończeniu procedury zakupu Użytkownik wyraża zgodę na wygenerowanie przez mainpaper.com faktury elektronicznej, która zostanie wysłana do Użytkownika pocztą elektroniczną. Oraz, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem osobistej przestrzeni użytkownika połączonej z mainpaper.com. Użytkownik może również, w razie potrzeby, uzyskać kopię faktury papierowej, zwracając się o nią do Main Paper S.L., korzystając z miejsc kontaktowych na stronie internetowej lub za pośrednictwem danych kontaktowych podanych powyżej.

Użytkownik potwierdza, że jest świadomy, w momencie zakupu, pewnych specjalnych warunków sprzedaży dotyczących danego produktu i / lub usługi i pokazanych obok prezentacji lub, w stosownych przypadkach, jej obrazu na stronie mainpaper. com, wskazując, tytułem przykładu, ale niewyczerpująco, i indywidualnie dla każdego przypadku: nazwę, cenę, wagę, ilość, kolor, szczegóły dotyczące produktów lub cechy, sposób, w jaki zostaną one wykonane i/lub koszt usług; i przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia lub nabycie stanowi pełną i całkowitą akceptację szczególnych warunków sprzedaży mających zastosowanie w każdym przypadku.

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, Main Paper S.L. nie jest producentem produktów sprzedawanych lub wprowadzanych do obrotu na stronie mainpaper.com. Chociaż Main Paper S.L. dokłada wszelkich starań, aby informacje wyświetlane na stronie mainpaper.com były prawidłowe, czasami opakowanie i / lub materiały i / lub komponenty produktów mogą zawierać dodatkowe lub inne informacje niż te, które pojawiają się na stronie internetowej. W związku z tym użytkownik powinien wziąć pod uwagę nie tylko informacje dostarczone przez mainpaper.com, ale także informacje dostępne na etykietach, ostrzeżeniach i/lub instrukcjach dołączonych do produktu.

Komunikacja, zamówienia zakupu i płatności związane z transakcjami dokonywanymi na stronie mainpaper.com mogą być archiwizowane i przechowywane w skomputeryzowanych rejestrach Main Paper S.L. w celu zapewnienia dowodu transakcji, w każdym przypadku z poszanowaniem uzasadnionych warunków bezpieczeństwa oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawowych i wykonawczych, a w szczególności w odpowiedzi na ustawę o ochronie danych osobowych i prawa użytkowników wynikające z polityki prywatności tej strony internetowej (Nota prawna i ogólne warunki użytkowania).

4 DOSTĘPNOŚĆ

Wszystkie zamówienia zakupu otrzymane przez Main Paper S.L. za pośrednictwem mainpaper.com są uzależnione od dostępności produktów i/lub od tego, że żadne okoliczności lub siła wyższa (klauzula dziewiąta niniejszych Warunków) nie wpływają na dostawę tych samych produktów i/lub świadczenie usług. W przypadku wystąpienia trudności w dostawie produktów lub braku produktów w magazynie, Main Paper S.L. zobowiązuje się do skontaktowania się z Użytkownikiem i zwrotu wszelkich kwot, które mogły zostać zapłacone.

5 CENY I PŁATNOŚCI

Ceny wyświetlane na stronie mainpaper.com są ostateczne, wyrażone w euro (€) i zawierają podatki, chyba że jest to wymagane przez prawo, w szczególności w odniesieniu do podatku VAT, wskazanego i stosowanego w inny sposób. Jednakże, o ile nie wskazano inaczej, ceny oferowanych przedmiotów nie obejmują kosztów wysyłki, które mogą zostać poniesione, a które zostaną dodane do całkowitej kwoty należnej w momencie zarządzania procedurą wysyłki przez Użytkownika, gdzie Użytkownik zapozna się z dostępnymi metodami i kosztami wysyłki i swobodnie wybierze tę, która najbardziej mu odpowiada. W żadnym wypadku mainpaper.com nie będzie automatycznie dodawać dodatkowych kosztów do ceny produktu lub usługi, ale tylko te, które Użytkownik dobrowolnie i swobodnie wybrał. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, ale wszelkie zmiany nie będą miały wpływu na zamówienia lub zakupy, dla których Użytkownik otrzymał już potwierdzenie zamówienia.

Akceptowanymi środkami płatności będą: Karta kredytowa lub debetowa, PayPal i Przelew bankowy, gdy firma zdecyduje się aktywować którykolwiek lub wszystkie z nich. Użytkownik może również zapłacić całość lub część ceny zakupu kartą podarunkową i/lub kartą kredytową wydaną przez Main Paper S.L..

Main Paper S.L. wykorzystuje wszelkie środki w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych płatniczych przekazywanych przez Użytkownika podczas transakcji za pośrednictwem mainpaper.com. W związku z tym mainpaper.com korzysta z bezpiecznego systemu płatności SSL (Secure Socket Layer). Karty kredytowe będą podlegać kontroli i autoryzacji przez bank wydający, jeśli bank wydający nie autoryzuje płatności, Main Paper S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedostarczenie i nie może zawrzeć żadnej umowy z Użytkownikiem. Po otrzymaniu przez Main Paper S.L. zamówienia zakupu od Użytkownika za pośrednictwem strony mainpaper.com, zostanie dokonana preautoryzacja na odpowiedniej karcie, aby upewnić się, że środki są wystarczające do sfinalizowania transakcji. Karta zostanie obciążona w momencie wysłania Użytkownikowi potwierdzenia wysyłki i/lub potwierdzenia wykonania usługi w ustalony sposób i, w stosownych przypadkach, w ustalonym miejscu. Jeśli środkiem płatności jest Paypal, karta podarunkowa lub karta kredytowa, opłata zostanie pobrana w momencie, gdy Main Paper S.L. prześle użytkownikowi potwierdzenie zamówienia lub zakupu produktów i/lub usług.

W każdym przypadku, klikając przycisk “FINALIZUJ ZAMÓWIENIE”, użytkownik potwierdza, że użyta metoda płatności należy do niego lub że, w stosownych przypadkach, jest prawowitym posiadaczem karty podarunkowej lub kredytowej. Zamówienia zakupu lub nabycia, w których Użytkownik wybierze jako środek płatności przelew bankowy, zostaną zarezerwowane w ciągu 5 dni kalendarzowych od potwierdzenia zamówienia, aby pozostawić wystarczająco dużo czasu na uwzględnienie przelewu bankowego przez system płatności używany przez Main Paper S.L. dla mainpaper.com. Gdy system otrzyma przelew, zamówienie zostanie przygotowane i przekazane do wysyłki. Korzystając z tej metody płatności, Użytkownik musi upewnić się, że poprawnie wprowadził dokładną kwotę zamówienia, a także numer konta i numer referencyjny przelewu. W przypadku błędu Main Paper S.L. nie będzie w stanie zatwierdzić zamówienia, które zostanie anulowane.

6 DOSTAWA

W przypadkach, w których właściwe jest fizyczne dostarczenie towaru objętego umową, dostawy będą realizowane na następującym terytorium: Hiszpania (Półwysep Apeniński, Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla), Unia Europejska, reszta Europy. Z wyjątkiem przypadków, w których występują nieprzewidziane lub nadzwyczajne okoliczności lub, w stosownych przypadkach, wynikające z personalizacji produktów, zamówienie składające się z produktów wymienionych w każdym potwierdzeniu zakupu zostanie dostarczone w terminie wskazanym na stronie internetowej zgodnie z metodą wysyłki wybraną przez Użytkownika, a w każdym razie w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia zamówienia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, który można przypisać, Madrid Main Paper S.L. nie będzie w stanie dotrzymać terminu dostawy, skontaktuje się z użytkownikiem, aby poinformować go o tej okoliczności, a użytkownik może zdecydować się na kontynuację zakupu, ustalając nową datę dostawy lub anulować zamówienie z pełnym zwrotem zapłaconej ceny. W każdym przypadku dostawy do domu realizowane są w dni robocze. Jeśli dostarczenie zamówienia jest niemożliwe z powodu nieobecności Użytkownika, zamówienie może zostać zwrócone do magazynu. Przewoźnik pozostawi jednak powiadomienie wyjaśniające, gdzie znajduje się zamówienie i jak można je ponownie dostarczyć. Jeśli Użytkownika nie będzie w miejscu dostawy w uzgodnionym przedziale czasowym, należy skontaktować się z Main Paper S.L. w celu uzgodnienia dostawy w innym dniu.

W przypadku, gdy po upływie 30 dni od udostępnienia zamówienia do dostawy nie zostanie ono dostarczone z przyczyn nieleżących po stronie Main Paper S.L., Main Paper S.L. uzna, że Użytkownik chce odstąpić od umowy i zostanie ona uznana za rozwiązaną. W wyniku rozwiązania umowy wszystkie płatności otrzymane od Użytkownika zostaną zwrócone, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z własnego wyboru przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez mainpaper.com, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu maksymalnie 14 dni od daty uznania umowy za rozwiązaną. Użytkownik powinien jednak pamiętać, że koszty transportu wynikające z rozwiązania umowy mogą być dodatkowe i mogą zostać naliczone Użytkownikowi. Dla celów niniejszych Warunków przyjmuje się, że dostawa miała miejsce lub że zamówienie zostało dostarczone w momencie, w którym Użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez Użytkownika wejdzie w materialne posiadanie produktów, co zostanie potwierdzone podpisem odbioru zamówienia pod uzgodnionym adresem dostawy. Ryzyko związane z produktami ponosi Użytkownik od momentu dostawy.

Użytkownik nabywa prawo własności do produktów, gdy Main Paper SL otrzyma pełną płatność wszystkich kwot należnych w związku z zakupem lub nabyciem, w tym kosztów wysyłki, lub w momencie dostawy, jeśli ma to miejsce w późniejszym terminie do pełnego otrzymania kwoty zapłaconej przez Madrid Papel Import SL.

Zgodnie z przepisami ustawy 37/1992 z dnia 28 grudnia 1992 r. o podatku od towarów i usług (VAT), zamówienia na dostawę i / lub dostawę będą uważane za zlokalizowane na terytorium stosowania hiszpańskiego podatku VAT, jeśli adres dostawy znajduje się na terytorium Hiszpanii, z wyjątkiem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli. Obowiązującą stawką VAT będzie stawka prawnie obowiązująca w danym czasie, w zależności od konkretnego artykułu. W tym samym sensie i zgodnie z rozdziałem I 0883/110 dotyczącym wspólnego systemu VAT, zamówienia zakupu będą zlokalizowane, w celu dostawy i/lub usługi, w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym znajduje się adres widniejący na zamówieniu zakupu, a zatem obowiązującym podatkiem VAT będzie podatek obowiązujący w tym państwie członkowskim. W przypadku zamówień przeznaczonych na Wyspy Kanaryjskie, Ceuta i Melilla, dostawy będą zwolnione z podatku VAT zgodnie z przepisami Eap 88/1330, 0883/110, bez uszczerbku dla stosowania odpowiednich podatków i ceł zgodnie z przepisami obowiązującymi na każdym z tych terytoriów. Użytkownik musi wziąć pod uwagę, że na tych terytoriach mogą wystąpić sytuacje, w których podatki i cła są stosowane i płatne w miejscu przeznaczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, i że mogą one zostać poniesione przez Użytkownika. W przypadku innych lokalizacji, innych niż powyższe, w których będą zlokalizowane zamówienia zakupu, do ich dostawy i/lub świadczenia będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące w danym czasie; Użytkownik musi wziąć pod uwagę, że może to spowodować zastosowanie i naliczenie podatków i opłat celnych w miejscu przeznaczenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu przeznaczenia, oraz że mogą one zostać poniesione przez Użytkownika. W celu uzyskania dalszych informacji Użytkownik powinien skontaktować się z urzędem celnym w miejscu przeznaczenia.

7 TECHNICZNE ŚRODKI KORYGOWANIA BŁĘDÓW

Użytkownik zostaje poinformowany, że w przypadku wykrycia błędu podczas wprowadzania danych niezbędnych do przetworzenia żądania zakupu w witrynie mainpaper.com, może je zmodyfikować, kontaktując się z Main Paper S.L. za pośrednictwem miejsc kontaktowych dostępnych w witrynie mainpaper.com oraz, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem miejsc umożliwiających kontakt z obsługą klienta i/lub korzystając z danych kontaktowych podanych w pierwszej klauzuli (Informacje ogólne). Podobnie, informacje te mogą być również korygowane przez użytkownika za pośrednictwem jego osobistej przestrzeni połączeń na stronie internetowej. W każdym przypadku Użytkownik, przed kliknięciem przycisku “FINALIZUJ ZAMÓWIENIE”, ma dostęp do miejsca, wózka lub koszyka, w którym zapisane są jego żądania zakupu i może dokonywać modyfikacji. Użytkownik powinien również zapoznać się z Informacją prawną i Ogólnymi warunkami użytkowania, aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z prawa do sprostowania zgodnie z przepisami ustawy 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych.

8 ZWROTY

W przypadkach, w których Użytkownik dokonuje zakupu produktów na lub za pośrednictwem strony internetowej właściciela, przysługuje mu szereg praw, wymienionych i opisanych poniżej: Prawo do odstąpienia od umowy Użytkownik, jako konsument i użytkownik, dokonuje zakupu na stronie mainpaper.com i w związku z tym ma prawo do odstąpienia od wspomnianego zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez konieczności podawania uzasadnienia. Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym użytkownik lub upoważniona przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w faktyczne posiadanie towarów zakupionych na stronie mainpaper.com Main Paper SL lub, jeśli towary składające się na zamówienie są dostarczane osobno, po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym użytkownik lub upoważniona przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w faktyczne posiadanie ostatniego z towarów składających się na to samo zamówienie.

Aby skorzystać z tego prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi powiadomić Main Paper SL o swojej decyzji. Może to zrobić, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem przestrzeni kontaktowych dostępnych na stronie mainpaper.com. Użytkownik, niezależnie od wybranego sposobu przekazania swojej decyzji, musi jasno i jednoznacznie wyrazić zamiar odstąpienia od umowy zakupu. W każdym przypadku Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który Main Paper S.L. udostępnia jako część załączoną do niniejszych Warunków, jednak jego użycie nie jest obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wiadomość jednoznacznie wyrażająca decyzję o odstąpieniu od umowy została wysłana przed upływem tego terminu.

W przypadku odstąpienia od umowy Main Paper S.L. zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty wysyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wybranych przez Użytkownika dla metody wysyłki innej niż najtańsza metoda oferowana na stronie mainpaper.com) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Main Paper S.L. o decyzji Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Main Paper S.L. zwróci Użytkownikowi pieniądze przy użyciu tej samej metody płatności, której Użytkownik użył do dokonania pierwotnej transakcji zakupu. Zwrot ten nie spowoduje żadnych dodatkowych kosztów dla Użytkownika. Main Paper S.L. może jednak wstrzymać taki zwrot do czasu otrzymania produktów lub przedmiotów zakupu lub do czasu dostarczenia przez Użytkownika dowodu zwrotu produktów lub przedmiotów, w zależności od tego, który warunek zostanie spełniony wcześniej. Użytkownik może zwrócić lub wysłać produkty do Main Paper S.L. na adres: ADRES DO ZWROTÓW i musi to zrobić bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Main Paper S.L. została poinformowana o decyzji o odstąpieniu od umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (transportu, dostawy) towarów, jeśli takie wystąpią. Ponadto ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że istnieją wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z artykułem 103 Królewskiego Dekretu Ustawodawczego 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdza zmieniony tekst Ustawy Ogólnej o Ochronie Konsumentów i Użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających. Tytułem przykładu, ale nie wyczerpująco, dotyczy to: produktów spersonalizowanych; produktów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub utracić ważność; płyt CD/DVD z muzyką lub wideo bez opakowania, zapieczętowanych fabrycznie; produktów, które ze względów higienicznych lub zdrowotnych są zapieczętowane i zostały rozpieczętowane po dostawie. W tym samym sensie regulowane jest świadczenie usług, które użytkownik może wynająć w mainpaper.com, ponieważ to samo prawo stanowi, że prawo do odstąpienia od umowy nie będzie pomagać użytkownikom, gdy świadczenie usługi zostało w pełni wykonane lub gdy zostało rozpoczęte, za wyraźną zgodą konsumenta i użytkownika oraz z uznaniem z jego strony, że po pełnym wykonaniu umowy przez Main Paper SL, utraci prawo do odstąpienia od umowy. W każdym przypadku zwrot pieniędzy nie zostanie dokonany, jeśli produkt był używany poza zwykłym otwarciem, produkty nie są w takim samym stanie, w jakim zostały dostarczone lub zostały uszkodzone po dostawie. Podobnie, produkty muszą zostać zwrócone z wykorzystaniem lub wraz ze wszystkimi oryginalnymi opakowaniami, instrukcjami i innymi dokumentami, które mogą im towarzyszyć, a także kopią faktury zakupu. Poniższy link umożliwia pobranie wzoru formularza odstąpienia od umowy: URL DOKUMENT ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zwrot wadliwych produktów lub błąd w dostawie

Chodzi o wszystkie te przypadki, w których Użytkownik uważa, że w momencie dostawy produkt nie jest zgodny z umową lub zamówieniem zakupu, a zatem powinien niezwłocznie skontaktować się z Main Paper S.L. i poinformować o istniejącym nieporozumieniu (wada / błąd) w ten sam sposób lub korzystając z danych kontaktowych podanych w poprzedniej sekcji (Prawo do odstąpienia od umowy). Użytkownik zostanie następnie poinformowany, jak postępować w przypadku zwrotu produktów, które po zwrocie zostaną zbadane, a użytkownik zostanie poinformowany w rozsądnym terminie, czy zwrot pieniędzy lub, w stosownych przypadkach, wymiana produktu jest odpowiednia. Zwrot lub wymiana produktu zostanie dokonana tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 14 dni od daty wysłania przez nas wiadomości e-mail potwierdzającej, że zwrot lub wymiana niezgodnego produktu jest odpowiednia. Kwota zapłacona za produkty zwrócone z powodu wady, jeśli taka wada rzeczywiście istnieje, zostanie zwrócona w całości, w tym koszty dostawy i wszelkie koszty poniesione przez Użytkownika w związku z dokonaniem zwrotu. Zwrot zostanie dokonany za pomocą tych samych środków płatniczych, których Użytkownik użył do zapłaty za zakup. W każdym przypadku zawsze będą miały zastosowanie prawa uznane w przepisach obowiązujących w danym czasie dla Użytkownika jako konsumenta i użytkownika. Gwarancje Użytkownik, jako konsument i użytkownik, korzysta z gwarancji na produkty, które można nabyć za pośrednictwem mainpaper.com, na warunkach prawnie ustanowionych dla każdego rodzaju produktu, odpowiadając Main Paper SL, w związku z tym, za brak zgodności tego samego, który przejawia się w ciągu dwóch lat od dostawy produktu. W tym sensie rozumie się, że produkty są zgodne z umową pod warunkiem, że: są zgodne z opisem sporządzonym przez Main Paper S.L. i posiadają przedstawione w nim cechy; nadają się do zastosowań, do których produkty tego samego typu są zwykle przeznaczone; oraz mają jakość i wydajność produktu tego samego typu i są zasadniczo oczekiwane od tego samego. Jeśli tak nie jest w przypadku produktów dostarczonych Użytkownikowi, Użytkownik musi postępować zgodnie z sekcją Zwrot wadliwych produktów lub błędów w dostawie. Jednakże, niektóre produkty sprzedawane na mainpaper.com mogą wykazywać niejednorodne cechy, o ile wynikają one z rodzaju materiału, z którego zostały wyprodukowane, a zatem stanowią część indywidualnego wyglądu produktu i nie stanowią wady. Z drugiej strony, może się zdarzyć, że Użytkownik zakupi od mainpaper.com produkt, który jest markowy lub wyprodukowany przez stronę trzecią. W takim przypadku i biorąc pod uwagę, że użytkownik ma do czynienia z wadliwym produktem, ma on również możliwość skontaktowania się z marką lub producentem odpowiedzialnym za produkt, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z przysługujących mu praw gwarancyjnych bezpośrednio przeciwko nim w ciągu dwóch lat od dostawy wspomnianych produktów. W tym celu użytkownik musi zachować wszystkie informacje dotyczące gwarancji na produkty. Jednakże, aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi posprzedażowej, którą Main Paper S.L. zapewnia użytkownikom mainpaper.com, można zapoznać się z nią tutaj: URL OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA.

9 ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Main Paper S.L. nie ponosi odpowiedzialności za następujące straty, niezależnie od ich pochodzenia: Wszelkie straty, których nie można przypisać żadnemu naruszeniu ze strony użytkownika. Straty biznesowe (w tym utrata zysków, przychodów, kontraktów, przewidywanych oszczędności, danych, utrata wartości firmy lub poniesione niepotrzebne wydatki) lub wszelkie inne straty pośrednie, których obie strony nie mogły racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania umowy sprzedaży produktów między stronami. Main Paper S.L. ogranicza również swoją odpowiedzialność w następujących przypadkach: Main Paper S.L. stosuje wszelkie środki dotyczące zapewnienia wiernego wyświetlania produktu na stronie mainpaper.com, jednak nie ponosi odpowiedzialności za najmniejsze różnice lub nieścisłości, które mogą istnieć z powodu braku rozdzielczości ekranu lub problemów używanej przeglądarki lub innych tego rodzaju. Main Paper S.L. będzie działać z najwyższą starannością w celu udostępnienia firmie odpowiedzialnej za transport produktu przedmiotu zamówienia. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego działania transportu, w szczególności z przyczyn takich jak strajki, opóźnienia drogowe i ogólnie wszelkie inne specyficzne dla sektora, powodujące opóźnienia, straty lub kradzieże produktu. Awarie techniczne, które z przyczyn losowych lub innych uniemożliwiają normalne działanie usługi za pośrednictwem Internetu. Brak dostępności strony internetowej z powodu konserwacji lub innych przyczyn, które uniemożliwiają dostępność usługi. Main Paper S.L. udostępnia wszelkie środki w celu przeprowadzenia procesu zakupu, płatności i wysyłki/dostawy produktów, jednak zrzeka się odpowiedzialności z przyczyn od niego niezależnych, zdarzeń losowych lub siły wyższej. Main Paper S.L. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie i/lub zużycie produktów, które były używane przez użytkownika. Jednocześnie Main Paper S.L. nie ponosi odpowiedzialności za błędny zwrot dokonany przez użytkownika. Odpowiedzialność za zwrot właściwego produktu spoczywa na użytkowniku.

Ogólnie rzecz biorąc, Main Paper S.L. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z przyjętych zobowiązań, gdy jest to spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą, tj. siłą wyższą, co może obejmować między innymi:

Strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne.
Zamieszki, rozruchy, inwazję, zagrożenie terrorystyczne lub atak terrorystyczny, wojnę (wypowiedzianą lub nie), zagrożenie wojną lub przygotowania do wojny.
Pożar, eksplozja, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi, epidemia lub jakakolwiek inna klęska żywiołowa.
Niemożność korzystania z pociągów, statków, samolotów, transportu samochodowego lub innych środków transportu, publicznych lub prywatnych.
Niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych systemów telekomunikacyjnych.
Akty, dekrety, ustawodawstwo, przepisy lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu lub organu publicznego.

W ten sposób zobowiązania zostaną zawieszone w okresie, w którym trwa przyczyna siły wyższej, a Main Paper S.L. uzyska przedłużenie terminu ich wykonania o okres równy okresowi trwania przyczyny siły wyższej. Main Paper S.L. dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli nam wywiązać się z naszych zobowiązań pomimo działania siły wyższej.

10 KOMUNIKACJA PISEMNA I POWIADOMIENIA

Korzystając z niniejszej witryny internetowej, Użytkownik zgadza się, że większość komunikacji z Main Paper S.L. będzie odbywać się drogą elektroniczną (e-mail lub powiadomienia publikowane na stronie mainpaper.com). Do celów umownych Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tego elektronicznego środka komunikacji i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty wysyłane przez Madrid Main Paper S.L. drogą elektroniczną są zgodne z wymogami prawnymi dotyczącymi formy pisemnej. Warunek ten nie ma wpływu na prawa przyznane Użytkownikowi przez prawo. Użytkownik może wysyłać powiadomienia i/lub komunikować się z Main Paper S.L. za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszych Warunkach oraz, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem przestrzeni kontaktowych mainpaper.com. Podobnie, o ile nie określono inaczej, Main Paper S.L. może kontaktować się i/lub powiadamiać Użytkownika na podany przez niego adres e-mail lub adres pocztowy.

11 ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Żadne zrzeczenie się przez Main Paper S.L. jakiegokolwiek konkretnego prawa lub działania prawnego lub niewymaganie przez Main Paper S.L. ścisłego wykonania przez użytkownika któregokolwiek z jego zobowiązań nie stanowi ani nie zrzeka się żadnych innych praw lub środków zaradczych wynikających z jakiejkolwiek umowy lub niniejszych Warunków ani nie zwalnia użytkownika z któregokolwiek z jego zobowiązań. Żadne zrzeczenie się przez Main Paper S.L. któregokolwiek z niniejszych Warunków lub jakichkolwiek praw lub środków zaradczych wynikających z jakiejkolwiek umowy nie będzie skuteczne, chyba że zostanie wyraźnie określone jako zrzeczenie się i zostanie sformalizowane i przekazane użytkownikowi na piśmie.

12 CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny na mocy ostatecznej decyzji wydanej przez właściwy organ, pozostałe klauzule pozostaną w mocy, bez wpływu na takie stwierdzenie nieważności.

13 CAŁOŚĆ UMOWY

Niniejsze Warunki i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich przywołane stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a Main Paper S.L. w odniesieniu do przedmiotu sprzedaży i zastępują wszelkie inne pakty, porozumienia lub obietnice uzgodnione wcześniej ustnie lub pisemnie przez te same strony. Użytkownik i Main Paper S.L. potwierdzają, że wyrazili zgodę na zawarcie umowy bez polegania na jakimkolwiek oświadczeniu lub obietnicy złożonej przez drugą stronę, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymienionych w niniejszych Warunkach.

14 OCHRONA DANYCH

Informacje lub dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Main Paper S.L. w trakcie transakcji na mainpaper.com, będą traktowane zgodnie z postanowieniami polityki ochrony danych (Nota prawna i Ogólne warunki użytkowania). Uzyskując dostęp, przeglądając i/lub korzystając z mainpaper.com, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie takich informacji i danych oraz oświadcza, że wszystkie dostarczone informacje lub dane są zgodne z prawdą.

15 ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Dostęp, przeglądanie i/lub korzystanie z tej strony internetowej oraz umowy na zakup produktów za jej pośrednictwem podlegają prawu hiszpańskiemu. Wszelkie spory, problemy lub nieporozumienia wynikające z lub związane z dostępem, nawigacją i / lub korzystaniem z mainpaper.com lub interpretacją i egzekwowaniem niniejszych Warunków lub umów sprzedaży między Main Paper SL a Użytkownikiem będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji hiszpańskich sądów i trybunałów.

16 SKARGI I ROSZCZENIA

Użytkownik może przesłać Main Paper S.L. swoje skargi, roszczenia lub inne uwagi za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na początku niniejszych Warunków (Informacje ogólne). Ponadto Main Paper S.L. posiada oficjalne formularze skarg dostępne dla konsumentów i użytkowników, o które mogą oni zwrócić się do Main Paper S.L. w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych podanych na początku niniejszych Warunków (Informacje ogólne). Ponadto w przypadku sporu wynikającego z zawarcia niniejszej umowy kupna między Main Paper S.L. a Użytkownikiem, Użytkownik jako konsument może zwrócić się o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Dostęp do tej metody można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.